Dalam kesusahan, sukar mendapat pertolongan.

Orang mendapat keuntungan besar, kita mendapat keuntungan sedikit.

Anak atau barang yang disayangi.

Orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama jahat.

Manusia dihormati kerana kejujurannya.

Perkara kecil yang dapat mendatangkan bahaya, jangan dianggap mudah atau jangan disia-siakan.

Berlainan perbuatan tetapi akibatnya sama merasa.

Khabarnya telah kedengaran, tetapi buktinya belum ada.

Sesuatu yang menjadi milik kita dapat dibagikan mengikut sekehendak hati.

Tiap-tiap pemberian orang hendaklah dibalas dengan pemberian; kita harus tahu berterima kasih.

Memperoleh apa yang benar-benar diingininya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang haus diberi air, b. Orang lapar diberi nasi).

Orang berkuasa di rumahnya masing-masing.

Siapa yang tidak mempunyai keberanian, akan gagallah usahanya. gamang = berasa takut.

Sama-sama ahli; sama-sama pendekar. kundi = biji saga.

Pekerjaan yang tidak tetap, selalu mendatangkan kerugian. (Peribahasa lain yang sama makna: Orang bini-binian, beranak tak boleh disuruh).

Pekerjaan yang tidak tetap, selalu mendatangkan kerugian. (Peribahasa lain yang sama makna: Orang pindah-pindahan, bertanam tak boleh dimakan).

Dalam perjanjian, syarat-syarat orang lebih kuat daripada kita.

Melakukan perbuatan yang sia-sia.