Wakil yang mengucapkan pendapat

Gagal yang sukar dipulihkan

Gagal yang sukar dipulihkan

Gagal yang sukar dipulihkan