Percakapan yang tak pernah habis.

Melakukan pekerjaan yang sulit

Tidak tahu menilai barang berharga

Kerja yang dilakukan tanpa mengikut aturan, tentu susah

Menyuruh orang lain membetulkan kesilapan tetapi diri sendiri jugga silap

Hendak membetulkan barang yang tiada diketahui, akhirnya semakin rosak

Tunjuk berani kepada penakut

Dengki melihat orang lain berjaya

Orang kecil melawan orang yang berkuasa