Orang yang mementingkan diri sendiri

Orang yang memang jahat itu tidak dapat diajar, sekali-sekala ia hendak berbuat jahat juga. (Bandingkan dengan: Seperti hendak meluruskan ekor beruk).

Satu pekerjaan yang dikepalai oleh dua orang; seorang perempuan yang menduakan suaminya.

Orang miskin yang hendak meniru-niru perbuatan orang-orang kaya.