Orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang mendapat kesusahan.