Dalam hidup manusia ada kalanya senang dan ada kalanya susah.