Tiada dapat melepaskan diri daripada perintah orang-orang yang berkuasa.