Orang berkuasa minta pertolongan kepada orang yang lemah.