Yang buruk lebih mahal harganya daripada yang cantik. bendi = kereta kuda; sadah = kapur.