Yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk; berdusta.