Sesuatu hal atau perkara yang sudah tentu kesudahannya.