Tampak kejahatannya, sesudah terbuka rahsianya. sepuh = sadur; senam = warna yang asal.