Memeriksa dengan teliti; menolong seorang dalam kesusahan.