Jangan lupa walupun berpisah
Walaupun tempat tinggal berjauhan tetapi selalulah ingat di dalam hati

  • suwarna

    thank you………….