Akal yang jahat dapat mendatangkan kecelakaan kepada diri.