Adat kebiasaan boleh diubah asalkan ada persetujuan orang banyak.