Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan untuk masyarakat.

  • BM,nb

    Ohh,mjhnvfhhvxzaqwwertui
    Llhgffdsazxc. N,,

  • syifa

    jelaskan maksud peribahasa ini