Hemat dan cermat mendatangkan kesenangan, boros dan membazir mendatangkan kesukaran.