Orang besar yang tidak mahu bertindak dengan tindakan-tindakan yang merendahkan tarafnya.