Mengharap untung besar yang belum tentu, yang ada dilepaskan

  • norli

    berikan peribahasa untuk ayat ini, tidak sesekali mengalah sebelum berlawan