Tabiat seseorang yang jahat, sangat sukar hendak diubah. (Peribahasa lain yang sama makna: Ekor anjing berapa pun diulurut [akan dia] tiada juga betul).