Menyusahkan orang kecil kerana hendak menyenangkan orang besar-besar.