Perbuatan (perkataan) yang berlebih-lebihan akhirnya akan menjadi sia-sia.