Sesudah kaya atau berpangkat tidak mahu menolong atau bergaul dengan keluarganya.