Kelihatannya tidak baik tetapi yang sebenarnya baik sekali.