Mengutamakan orang tua-tua di dalam sesuatu pekerjaan.