Selalu dalam kekhuatiran. ambung-ambung taji = tumbuh-tumbuhan berduri.