Mencari orang yang sama setaraf dalam sesuatu majlis. berpusu = berduyun-duyun, berkumpul.