Kemalangan yang tak dapat dielakkan; tak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan orang.