Membelanjakan wang dengan boros dan akhirnya hidup melarat.