Yang diberi berlainan daripada yang diminta. tembarau = gelagah, temerau.