Pujian yang tidak ada ertinya; pertolongan yang tidak mencukupi.