Sangat berhemat dan hati-hati dalam mengeluarkan wang.