Didenda atau dihukum hanya dengan syaratnya saja kerana mencari perdamaian.