Dilakukan dengan maksud baik, tetapi diterima orang dengan curiga.