Diberi kekuasaan sedikit lalu hendak berbuat sesuka hati.