Persatuan yang kukuh. bulakan = pancaran air yang menjadi air tergenang.