Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya.