Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya.