Tentang penyakit. Peribahasa lain yang sama makna: Datang seperti ribut, pergi seperti semut).