Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga.