Beruntung besar. (Peribahasa lain yang sama makna: Bulan jatuh di ribaannya).