Sesuatu kejadian itu berlaku kerana terlalu banyak diperkatakan orang.