Mendapat kecelakaan kerana banyak tingkah atau akalnya.