Tidak dapat diperdayakan dengan mudah. (Peribahasa lain yang sama makna: Budak-budak makan pisang).