Sesuatu pelajaran hendaklah dimulai dari permulaan.