Mengajar binatang dengan pukulan, mengajar manusia dengan kiasan atau sindiran.