Tiada berdaya akan mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana kekurangan alat.