Perempuan yang menduakan suami; suatu pekerjaan dua kepalanya.