Biarlah binasa kerana mempertahankan kehormatan daripada binasa dalam kehinaan.